Mùa Cam Úc đã quay trở lại Việt Nam ! Cơ hội tuyệt vời để nói về sản phẩm và chất lượng của Cam Úc với người tiêu dùng Việt Nam thông qua việc nhận dạng thương hiệu và thử sản phẩm ở các hệ thống siêu thị.

Số liệu: 150 ngày giới thiệu sản phẩm tại 58 siêu thị Việt Nam.