Người Việt Nam đã thử và thưởng thức chất lượng, hương vị,… của táo và kiwi « made in France » tại các siêu thị trên cả nước với 362 buổi giới thiệu dùng thử. Trái cây của Pháp cũng cũng được vinh quang trên truyền thông Việt Nam.

 

Số liệu: gần 90,000 người đã thử sản phẩm trong chiến dịch quảng bá thương hiệu

 

Khách hàng: Interfel