Mode sombre
International

Việt Nam

Sopexa Việt Nam được thành lập cách đây hơn 20 năm, một phần của Sopexa toàn cầu, chúng tôi chuyên gia về văn hóa phong tục Việt Nam. 3 nhân tài địa phương với sự hiểu biết sâu sắc về thị trường thực phẩm đồ uống Việt Nam, chúng tôi sử dụng quyết mạng lưới quan hệ của mình một cách khôn ngoan, đưa ra các chiến dịch sáng tạo chiến lược mạnh mẽ nhằm thu phục người tiêu dùng mọi lúc mọi nơi. 

 

Sopexa Việt Nam

Sopexa Vietnam French Consulate-General 27 Nguyen Thi Minh Khai, Dist 1, Ho Chi Minh City

+84 (0)28 35206895

CONTACT US

Discover our

Cocktail of talents

Sopexa Vietnam

Our campaigns

Autres realisations