Sopexa Việt Nam được thành lập cách đây hơn 20 năm, một phần của Sopexa toàn cầu, chúng tôi chuyên gia về văn hóa phong tục Việt Nam. 3 nhân tài địa phương với sự hiểu biết sâu sắc về thị trường thực phẩm đồ uống Việt Nam, chúng tôi sử dụng quyết mạng lưới quan hệ của mình một cách khôn ngoan, đưa ra các chiến dịch sáng tạo chiến lược mạnh mẽ nhằm thu phục người tiêu dùng mọi lúc mọi nơi.