Denmark PR & Brand Content

Ny visuel identitet for Alsacevinene

Vores mission: Formidle Alsacevinenes kvaliteter, både i variation og smag, i Danmark gennem en ny visuel identitet


Sopexas force: Omforme og tilpasse den franske kampagnes budskab til det danske marked


Midler: Mediekampagne, der centrerer sig omkring Alsacevinenes identitet, der centrerer sig om det sensoriske, naturen og harmonien. Denne nye kommunikationsplatform er på en gang simpel og dynamisk, noget som den danske forbruger forstår


Resultat:
Dækning: over 5 mio kontaker